วิธีการ Export ฐานข้อมูล

1. Login เข้าสู่หน้าจัดการ Plesk control Panel 
 
        
 

2. หลังจาก Login แล้วเลือกที่แถบ Websites & Domain แล้วเลือกที่ Icon Database
 
  
 
    
3. เลือกที่ Webadmin ของฐานข้อมูลที่ต้องการจัดการ
 
   
 
4.เมื่อเข้าสู้หน้าจัดการ PHP Myadmin เลือกแถบ Database
 
5.    เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ 
 
        
 
6.    เลือกที่ Export
        

7.    - เลือก Quick - display only the minimal options : กรณีที่ต้องการ Export ทั้งหมด
       - เลือก Custom - display all possible options : กรณีที่ต้องการ Export แค่บาง Table
       กดที่ปุม GO ฐานข้อมูลจะถูก Download มาเก็บที่เครื่อง Computer
  • 22 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีการสร้างฐานข้อมูล (Add New Database)

1. Login เข้าสู้หน้าจัดการ Plesk control Panel                   2. หลังจาก Login...

วิธีเข้าจัดการฐานข้อมูลผ่าน PHP Myadmin

1. Login เข้าสู้หน้าจัดการ Plesk control Panel                   2. หลังจาก Login...