เรียน คุณลูกค้า

(english version below)
ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันหยุดสงกรานต์นี้

การให้บริการ support ในช่วงวันหยุด
วันที่เริ่ม:  13-04-2565
วันที่สิ้นสุด: 15-04-2565
ลูกค้ายังสามารถแจ้งปัญหาซัพพอร์ตผ่านทางช่องทางต่างๆของ VhostWeb ได้ตามปกติ
แต่การให้บริการของเจ้าหน้าที่อาจมีความล่าช้าในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากเป็นวันหยุดเทศกาล
ช่องทางการติดต่อ VhostWeb ในช่วงวันหยุด
- Live Chat หน้าเว็บไซต์
- Line official: @vhostweb
- Open Ticket: support@vhostweb.com (ตาม contact ที่ตั้งไว้)
https://www.vhostweb.com/contact-vhostweb-thai

Dear customer,


We want to wish you a very happy Songkran from the VhostWeb team.

Support Availability Over the Holidays
Starting from Wednesday 13-04-2022, until Friday 15-04-2022 we will provide limited technical support. For emergencies, of course we are always on standby.
Best regards,
The VhostWeb teamThursday, December 23, 2021

« Back