เลือก SSL Certificates แบบที่คุณต้องการ

เรามีแพคเกจหลากหลาย ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

RapidSSL - RapidSSL Basic

RapidSSL
RapidSSL Basic
ราคา 1 ปี ปีละ 495 บาท
ราคา 2 ปี ปีละ 450 บาท
*ราคายังไม่รวม Vat 7%

RapidSSL - RapidSSL Wildcard

RapidSSL
RapidSSL Wildcard
ราคา 1 ปี ปีละ 4,620 บาท
ราคา 2 ปี ปีละ 4,200 บาท
*ราคายังไม่รวม Vat 7%

COMODO - SSL

COMODO
SSL
ราคา 1 ปี ปีละ 2,750 บาท
ราคา 2 ปี ปีละ 2,500 บาท
*ราคายังไม่รวม Vat 7%

COMODO - EV SSL

COMODO
EV SSL
ราคา 1 ปี ปีละ 4,935 บาท
ราคา 2 ปี ปีละ 4,700 บาท
*ราคายังไม่รวม Vat 7%

COMODO - SSL Wildcard

COMODO
SSL Wildcard
ราคา 1 ปี ปีละ 8,470 บาท
ราคา 2 ปี ปีละ 7,700 บาท
*ราคายังไม่รวม Vat 7%

COMODO - Instant SSL

COMODO
Instant SSL
ราคา 1 ปี ปีละ 1,650 บาท
ราคา 2 ปี ปีละ 1,500 บาท
*ราคายังไม่รวม Vat 7%

COMODO - Instant SSL Premium

COMODO
Instant SSL Premium
ราคา 1 ปี ปีละ 2,970 บาท
ราคา 2 ปี ปีละ 2,700 บาท
*ราคายังไม่รวม Vat 7%

COMODO - Premium SSL Wildcard

COMODO
Premium SSL Wildcard
ราคา 1 ปี ปีละ 12,100 บาท
ราคา 2 ปี ปีละ 11,000 บาท
*ราคายังไม่รวม Vat 7%

COMODO - Positive SSL

COMODO
Positive SSL
ราคา 1 ปี ปีละ 539 บาท
ราคา 2 ปี ปีละ 490 บาท
*ราคายังไม่รวม Vat 7%

GeoTrust - Quick SSL Premium

GeoTrust
Quick SSL Premium
ราคา 1 ปี ปีละ 2,970 บาท
ราคา 2 ปี ปีละ 2,835 บาท
ราคา 3 ปี ปีละ 2,700 บาท
*ราคายังไม่รวม Vat 7%

GeoTrust - True Business ID

GeoTrust
True Business ID
ราคา 1 ปี ปีละ 4,410 บาท
ราคา 2 ปี ปีละ 4,200 บาท
*ราคายังไม่รวม Vat 7%

GeoTrust - True Business ID EV

GeoTrust
True Business ID EV
ราคา 1 ปี ปีละ 5,985 บาท
ราคา 2 ปี ปีละ 5,700 บาท
*ราคายังไม่รวม Vat 7%

GeoTrust - True Business ID Wildcard

GeoTrust
True Business ID Wildcard
ราคา 1 ปี ปีละ 14,740 บาท
ราคา 2 ปี ปีละ 14,070 บาท
ราคา 3 ปี ปีละ 13,400 บาท
*ราคายังไม่รวม Vat 7%

thawte - SSL 123

thawte
SSL 123
ราคา 1 ปี ปีละ 2,530 บาท
ราคา 2 ปี ปีละ 2,415 บาท
ราคา 3 ปี ปีละ 2,300 บาท
*ราคายังไม่รวม Vat 7%

thawte - SSL Webserver

thawte
SSL Webserver
ราคา 1 ปี ปีละ 4,950 บาท
ราคา 2 ปี ปีละ 4,725 บาท
ราคา 3 ปี ปีละ 4,500 บาท
*ราคายังไม่รวม Vat 7%

thawte - SSL Webserver EV

thawte
SSL Webserver EV
ราคา 1 ปี ปีละ 10,395 บาท
ราคา 2 ปี ปีละ 9,900 บาท
*ราคายังไม่รวม Vat 7%

thawte - SSL Webserver Wildcard

thawte
SSL Webserver Wildcard
ราคา 1 ปี ปีละ 14,700 บาท
ราคา 2 ปี ปีละ 14,000 บาท
*ราคายังไม่รวม Vat 7%

Symantec - Secure Site

Symantec
Secure Site
ราคา 1 ปี ปีละ 12,760 บาท
ราคา 2 ปี ปีละ 12,180 บาท
ราคา 3 ปี ปีละ 11,600 บาท
*ราคายังไม่รวม Vat 7%

Symantec - Secure Site EV

Symantec
Secure Site EV
ราคา 1 ปี ปีละ 27,405 บาท
ราคา 2 ปี ปีละ 26,100 บาท
*ราคายังไม่รวม Vat 7%

Symantec - Secure Site Pro

Symantec
Secure Site Pro
ราคา 1 ปี ปีละ 28,930 บาท
ราคา 2 ปี ปีละ 27,615 บาท
ราคา 3 ปี ปีละ 26,300 บาท
*ราคายังไม่รวม Vat 7%

Symantec - Secure Site Pro EV

Symantec
Secure Site Pro EV
ราคา 1 ปี ปีละ 39,060 บาท
ราคา 2 ปี ปีละ 37,200 บาท
*ราคายังไม่รวม Vat 7%

Symantec - Secure Site Wildcard

Symantec
Secure Site Wildcard
ราคา 1 ปี ปีละ 86,680 บาท
ราคา 2 ปี ปีละ 82,740 บาท
ราคา 3 ปี ปีละ 78,800 บาท
*ราคายังไม่รวม Vat 7%

Sectigo - Positive SSL Wildcard

Sectigo
Positive SSL Wildcard
ราคา 1 ปี ปีละ 3,450 บาท
*ราคายังไม่รวม Vat 7%