29 เมษายน 2559
บริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด เข้าถือหุ้น 99.8% ของบริษัท วีโฮสต์เว็บ จำกัด ทำให้ บริษัท วีโฮสต์เว็บ จำกัด กลับมาเป็นส่วนหนึ่ง ในเครือบริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด อีกครั้ง

การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ จะทำให้ ลูกค้าของ วีโฮสต์เว็บ ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ในการใช้บริการ เว็บโฮสติ้ง และบริการเสริมอื่นๆ เช่นบริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โมบายแอพลิเคชั่น บริการดูแลเว็บไซต์ ลูกค้า ยังจะได้รับบริการที่ดีเหมือนเดิม จากทีมงานที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ กว่า 17 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ลูกค้าสามารถติดต่อวีโฮสต์เว็บ ได้ที่เบอร์ 026515577

บริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการ สื่อโฆษณาออนไลน์ ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ เว็บแอพลิเคชั่น บริการดูแลเว็บไซต์ และอื่นๆ โดยที่ คลิกซี เน็ทเวิร์ค เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทวีโฮสต์เว็บ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2546 จนถึงปี พ.ศ. 2552 การกลับมาอีกครั้ง ในปี 2559 นี้ คลิกซี เน็ทเวิร์ค ได้รวม วีโฮสต์เว็บ เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะทำให้ บริการ เว็บโฮสติ้ง มีความ สมบูรณ์และแข็งแกร่งขึ้น

บริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด
บริษัท วีโฮสต์เว็บ จำกัด
ชั้น 9 ตึก A, อาคารจีพีเอฟวิทยุ
93/1 ถ. วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Phone: +66-2-651 5577 | Fax: +66-2-651 5814

Friday, April 29, 2016

« Back