วิธีการสร้างฐานข้อมูล (Add New Database)

1. Login เข้าสู้หน้าจัดการ Plesk control Panel 
 
        
 
   
2. หลังจาก Login แล้วเลือกที่แถบ Websites & Domain แล้วเลือกที่ Icon Database

   
 

3.เลือกที่ เมนู Add New Database

           
 
4. ทำการใส่ข้อมูล Database

        - Database name : ใส่ชื่อ Database
        - Type : ประเภทของ Database
        - Database user name : ชื่อสำหรับ Connect เข้าใช้งาน Database
        - New password : รหัสผ่านสำหรับ Connect เข้าใช้งาน Database
        - Confirm Password : ใส่รหัสผ่านเดิม อีกครั้ง
    เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วเลือกที่  OK
 
        
 
5.    เมื่อสร้าง Database เรียบร้อยแล้วจะมี รายชื่อ Database แสดงขึ้นมา

  • 4 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีการ Export ฐานข้อมูล

1. Login เข้าสู่หน้าจัดการ Plesk control Panel               2. หลังจาก Login แล้วเลือกที่แถบ...

วิธีเข้าจัดการฐานข้อมูลผ่าน PHP Myadmin

1. Login เข้าสู้หน้าจัดการ Plesk control Panel                   2. หลังจาก Login...