ระยะเวลาในการออกใบรับรอง SSL

โดยทั่วไปแล้วใบรับรองที่มีการตรวจสอบโดเมนสามารถใช้งานได้ภายในเวลาสองถึงสามนาที
เนื่องจากต้องมีการยื่นเอกสารสำหรับใบรับรองขององค์กรธุรกิจและการตรวจสอบเพิ่มเติม อาจต้องใช้ระยะเวลา 5-10 วันจนกว่าจะมีการออกใบรับรองของคุณโดยหน่วยงานที่ออกใบรับรองให้
  • Email, SSL
  • 9 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Certificate Signing Request (CSR) คืออะไร

CSR หรือ Certificate Signing Request คือสิ่งที่จำเป็นต้องมีในการสั่งซื้อใบรับรอง SSL...

Intermediate Certificates (CA Certificates)

คือใบรับรองกลางที่ผู้ออกใบรับรอง SSL ภายใต้การดูแลของ CA (Certificate Authority)...

การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน cPanel

การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน cPanelการ Request CSR1. ทำการ Log In เข้าไปยังระบบ cPanel...

ใบรับรอง Wildcard คืออะไร

ใบรับรอง Wildcard สามารถใช้รักษาความปลอดภัยโดเมนย่อยของชื่อโดเมนหลักได้ เช่น support.domain.com,...

ขั้นตอนการตรวจสอบ Validation

ใบรับรอง SSL ที่มีการตรวจสอบโดเมน Domain Validation (DV)...