การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน cPanel

การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน cPanel

การ Request CSR

1. ทำการ Log In เข้าไปยังระบบ cPanel ไปที่ Security หัวข้อ SSL/TLS2.
 ไปที่ Certificate Signing Requests (CSR) เพื่อทำการสร้าง CSR3. ทำการระบุค่าต่างๆ ให้ถูกต้อง จากนั้นคลิก Generate จะได้รับ CSR4. Copy ข้อความทั้งหมด ตั้งแต่ --- BEGIN CERTIFICATE REQUEST ถึง END CERTIFICATE REQUEST -- แล้วส่งมาที่ support@vhostweb.com

5. เสร็จสิ้นการ Request CSR

6. รอรับอีเมล์แจ้งให้ท่าน Confirm หรือยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของโดเมนเนม และอีเมล์แจ้ง SSL Certificate 

การติดตั้ง SSL บน cPanel

1. 
ทำการ Log In เข้าไปยังระบบ cPanel ไปที่หมวด Security หัวข้อ SSL/TLS2. 
ทำการคลิก Private Keys (KEY)3. 
ทำการเลือก KEY ที่ได้มาจากขั้นตอนการสร้าง CSR แล้วทำการบันทึก KEY นั้นไว้เพื่อใช้ในขั้นตอนการติดตั้ง

4. 
จากนั้นไปที่ Manage SSL เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนติดตั้ง5. ทำการเลือกโดเมนที่จะติดตั้งให้ถูกต้อง จากนั้น Copy Certificated (*.crt) * และ CA Certificate (*.ca.crt) ที่ได้รับจากอีเมล์ Private Key (KEY) ที่ทำการบันทึกไว้ใส่ลงในช่องว่างจากนั้นคลิก Install Certificate

6. เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง SSL Certificate  • Email, SSL
  • 14 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

ใบรับรอง Wildcard คืออะไร

ใบรับรอง Wildcard สามารถใช้รักษาความปลอดภัยโดเมนย่อยของชื่อโดเมนหลักได้ เช่น support.domain.com,...

SSL คืออะไร

โปรโตคอล SSL คือมาตรฐานของเว็บในการเข้ารหัสการสื่อสารระหว่างผู้ใช้และไซต์อีคอมเมิร์ซของ SSL...

Intermediate Certificates (CA Certificates)

คือใบรับรองกลางที่ผู้ออกใบรับรอง SSL ภายใต้การดูแลของ CA (Certificate Authority)...

ระยะเวลาในการออกใบรับรอง SSL

โดยทั่วไปแล้วใบรับรองที่มีการตรวจสอบโดเมนสามารถใช้งานได้ภายในเวลาสองถึงสามนาทีเนื่องจากต้องมีการย...

Certificate Signing Request (CSR) คืออะไร

CSR หรือ Certificate Signing Request คือสิ่งที่จำเป็นต้องมีในการสั่งซื้อใบรับรอง SSL...