การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน cPanel

การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน cPanel

การ Request CSR

1. ทำการ Log In เข้าไปยังระบบ cPanel ไปที่ Security หัวข้อ SSL/TLS2.
 ไปที่ Certificate Signing Requests (CSR) เพื่อทำการสร้าง CSR3. ทำการระบุค่าต่างๆ ให้ถูกต้อง จากนั้นคลิก Generate จะได้รับ CSR4. Copy ข้อความทั้งหมด ตั้งแต่ --- BEGIN CERTIFICATE REQUEST ถึง END CERTIFICATE REQUEST -- แล้วส่งมาที่ support@vhostweb.com

5. เสร็จสิ้นการ Request CSR

6. รอรับอีเมล์แจ้งให้ท่าน Confirm หรือยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของโดเมนเนม และอีเมล์แจ้ง SSL Certificate 

การติดตั้ง SSL บน cPanel

1. 
ทำการ Log In เข้าไปยังระบบ cPanel ไปที่หมวด Security หัวข้อ SSL/TLS2. 
ทำการคลิก Private Keys (KEY)3. 
ทำการเลือก KEY ที่ได้มาจากขั้นตอนการสร้าง CSR แล้วทำการบันทึก KEY นั้นไว้เพื่อใช้ในขั้นตอนการติดตั้ง

4. 
จากนั้นไปที่ Manage SSL เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนติดตั้ง5. ทำการเลือกโดเมนที่จะติดตั้งให้ถูกต้อง จากนั้น Copy Certificated (*.crt) * และ CA Certificate (*.ca.crt) ที่ได้รับจากอีเมล์ Private Key (KEY) ที่ทำการบันทึกไว้ใส่ลงในช่องว่างจากนั้นคลิก Install Certificate

6. เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง SSL Certificate  • 14 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Intermediate Certificates (CA Certificates)

คือใบรับรองกลางที่ผู้ออกใบรับรอง SSL ภายใต้การดูแลของ CA (Certificate Authority)...

การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน Directadmin

การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน Directadminการ Request CSR1. ทำการ Login เข้า DirectAdmin...

ใบรับรอง Wildcard คืออะไร

ใบรับรอง Wildcard สามารถใช้รักษาความปลอดภัยโดเมนย่อยของชื่อโดเมนหลักได้ เช่น support.domain.com,...

การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน Plesk Control Panel

การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน Plesk Control Panelการ Request CSR 1. ทำการ Login...

ระยะเวลาในการออกใบรับรอง SSL

โดยทั่วไปแล้วใบรับรองที่มีการตรวจสอบโดเมนสามารถใช้งานได้ภายในเวลาสองถึงสามนาทีเนื่องจากต้องมีการย...