การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน Plesk Control Panel

การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน Plesk Control Panel

การ Request CSR

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ Control Panel
2. ไปที่เมนู Websites & Domain จากนั้นไปที่เมนู SSL Certificates3. เลือก Add Certificate4. ใส่ข้อมูล Certificate Name และ ข้อมูลต่างๆให้ครบ จากนั้นคลิก Request5. 
คลิกที่ชื่อ Certificate Name6. 
ระบบจะแสดง CSR7. Copy ข้อความทั้งหมด ตั้งแต่ --- BEGIN CERTIFICATE REQUEST ถึง END CERTIFICATE REQUEST -- แล้วส่งมาที่ support@vhostweb.com

8. เสร็จสิ้นการ Request CSR

9. รอรับอีเมล์แจ้งให้ท่าน Confirm หรือยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของโดเมนเนม และอีเมล์แจ้ง SSL Certificate 

การติดตั้ง SSL บน Plesk Control Panel

1. เมื่อท่านได้รับอีเมล์แจ้ง SSL Certificate แล้ว ให้ทำการ Login เข้า Plesk, เลือกเมนู SSL Certificates
2. 
คลิกที่ชื่อ Certificate Name3. 
Copy Certificated (*.crt) * และ CA Certificate (*.ca.crt) ที่ได้รับจากอีเมล์มาใส่ลงในช่องว่าง จากนั้นคลิก Upload Certificate4. 
ระบบจะแสดง SSL Certificate และ CA Certificate ที่ Upload ไว้ เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง SSL Certificate

5. เสร็จสิ้นการติดตั้ง SSL


   • 9 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

ขั้นตอนการตรวจสอบ Validation

ใบรับรอง SSL ที่มีการตรวจสอบโดเมน Domain Validation (DV)...

ระยะเวลาในการออกใบรับรอง SSL

โดยทั่วไปแล้วใบรับรองที่มีการตรวจสอบโดเมนสามารถใช้งานได้ภายในเวลาสองถึงสามนาทีเนื่องจากต้องมีการย...

การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน Directadmin

การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน Directadminการ Request CSR1. ทำการ Login เข้า DirectAdmin...

SSL คืออะไร

โปรโตคอล SSL คือมาตรฐานของเว็บในการเข้ารหัสการสื่อสารระหว่างผู้ใช้และไซต์อีคอมเมิร์ซของ SSL...

Certificate Signing Request (CSR) คืออะไร

CSR หรือ Certificate Signing Request คือสิ่งที่จำเป็นต้องมีในการสั่งซื้อใบรับรอง SSL...