การตั้งค่า spamassassin ร่วมกับ Microsoft Outlook เพื่อตรวจจับ Spam mail

ขั้นตอนการตั้งค่า spamassassin และ Microsoft Outlook ร่วมกัน เพื่อตรวจจับ Spam mail มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าหน้าจัดการ Plesk Control Panel และทำการ Login เข้าสู้ระบบ
2.หลังจากเข้าสู้ระบบแล้วให้เลือกที่แถบ Mail และ คลิกเลือกที่ E-mail account ที่เราต้องการตั้งค่า3.เลือกที่แถบ Spam Filter และตั้งค่าดังนี้
   - ติ๊กเลือกในช่อง Switch on spam filtering for this email address
   - และเลือก Mark spam messages by adding the following text to message subject
   - ใส่ ***SPAM*** ลงในช่องข้อความ
   - กดที่ OK
* โดยหลักการตรงนี้ spamassassin จะทำการตรวจจับ Spam mail หากพบว่า mail ใดเป็น spam จะทำการ ใส่ ***SPAM*** ไว้หน้า Subject ของ mail นั้น

4. ขั้นตอนถัดไปคือการตั้งค่าบน Microsoft Outlook เพื่อกรอง mail ที่มี subject เป็น ***SPAM*** ให้ตกลงใน junk mail โดยการเปิดโปรแกรม Microsoft Outlook
5. เลือกที่ แฟ้ม จากนั้นเลือกที่ กฎและการแจ้งเตือน6. เลือกที่ สร้างกฎ


7. ขั้นที่ 1: เลือกแม่แบบ ให้เลือกเป็น ย้ายข้อความที่มีคำระบุใน 'เรื่อง' ไปยังโฟลเดอร์

8. ขั้นตอนที่ 2: แก้ไขคำอธิบายกฏ
   - คลิกเลือกบริเวณ คำที่ระบุ

   - ใส่ ***SPAM*** ลงในช่องว่าง กดที่ปุ่ม เพิ่ม และกด ตกลง   - คลิกเลือกบริเวณ ตามที่ระบุ

   - เลือก กล่อง Folder ที่ต้องการย้าย spam mail ไปไว้ ในตัวอย่างจะเลือกไปที่ อีเมลขยะ
   - กด ตกลง   - จะได้ผลลับดังรูป และทำการกดเสร็จสิ้น
9. จะได้ กฎ ที่ตั้งค่าเพิ่มขึ้นมา ซึ่งจะทำงานโดยการตรวจจับ Subject ที่ มี ***SPAM*** ที่มาจาก spamassassin ให้ย้ายไปอยู่ยัง Folder ที่เราต้องการซึ่งมีข้อดีคือ e-mail ที่เป็น spam จะถูกแยกออกจาก inbox และสามารถเข้าไปตรวจสอบได้กรณี เมล์ที่เราต้องการแต่เป็น spam โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่ อีเมลขยะ


10. กดตกลง
  • 13 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การตั้งค่าอีเมล์ใน Microsoft Outlook

1.ไปที่โปรแกรม MS-Outlook2. ไปที่ เมนู File > Info > Account Settings ดังภาพ3. ตรง Tab...

Webmail SSL Warning

When you go to: webmail.<yourdomain> you receive an SSL warning in your browser. It looks...

การเปลี่ยนพอร์ต SMTP บน MS-Outlook จากพอร์ต 25 เป็นพอร์ต 587

1. เข้าเมนู File2. เลือกไปที่ Account Settings > Account Settings ดังรูป3. คลิ๊กเลือกไปที่...

การตั้งค่าอีเมล์ใน Mac Mail

1. เลือกไอคอน Mac เมล์ ที่หน้าจอ 2. เลือกไปที่ Mail > Add Account3. เลือกไปที่ Other Mail...