การตั้งค่าอีเมล์ใน Microsoft Outlook

1.ไปที่โปรแกรม MS-Outlook

MS-Outlook shortcut

2. ไปที่ เมนู File > Info > Account Settings ดังภาพ

Account Settings

3. ตรง Tab Email > New ดังภาพ

Email Accounts

4. Manual setup or additional server types > Next ดังภาพ

Manual setup

5. เลือกไปที่ POP or IMAP > Next

Choose Service

6. กรอกรายละเอียด ตามภาพ แล้วให้เลือก More Settings ที่มุมภาพด้านขวาล่าง

POP and IMAP Account Settings

7.ไปที่ Tab Outgoing Server > My outgoing server (SMTP) requires authentication

Internet Email Settings

8. ที่ Tab Advanced ให้ระบุรายละเอียด ตามภาพ จากนั้นคลิ๊ก OK

Advanced Settings

9. ให้ทำาการ คลิ๊ก Next เพื่อตรวจสอบการตั้งค่า จะได้รูปดังภาพ

Test Account Settings

10. จะพบว่า MS-Outlook ของเราสามารถเช๊คอีเมล์ได้แล้ว

Finished
  • 8 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การเปลี่ยนพอร์ต SMTP บน MS-Outlook จากพอร์ต 25 เป็นพอร์ต 587

1. เข้าเมนู File2. เลือกไปที่ Account Settings > Account Settings ดังรูป3. คลิ๊กเลือกไปที่...

การตั้งค่า spamassassin ร่วมกับ Microsoft Outlook เพื่อตรวจจับ Spam mail

ขั้นตอนการตั้งค่า spamassassin และ Microsoft Outlook ร่วมกัน เพื่อตรวจจับ Spam mail...

การตั้งค่าอีเมล์ใน Mac Mail

1. เลือกไอคอน Mac เมล์ ที่หน้าจอ 2. เลือกไปที่ Mail > Add Account3. เลือกไปที่ Other Mail...