การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน Directadmin

การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน Directadmin

การ Request CSR

1. ทำการ Login เข้า DirectAdmin Control Panel ด้วย User ที่มีเว็บที่ต้องการติดตั้ง SSL จากนั้นให้คลิกที่ SSL Certificate2. ที่หน้า SSL Certificate ให้เลือก Create A Certificate Request จากนั้นกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบ จากนั้นกด Save จะได้รับ CSR และ Private Key ให้ทำการ copy รหัสทั้งหมดนี้ Save เก็บไว้3. Copy ข้อความทั้งหมด ตั้งแต่ --- BEGIN CERTIFICATE REQUEST ถึง END CERTIFICATE REQUEST -- แล้วส่งมาที่ support@vhostweb.com

4. เสร็จสิ้นการ Request CSR

5. รอรับอีเมล์แจ้งให้ท่าน Confirm หรือยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของโดเมนเนม และอีเมล์แจ้ง SSL Certificate 

การติดตั้ง SSL บน Directadmin

1. 
ทำการ Login เข้า DirectAdmin Control Panel ด้วย User ที่มีเว็บที่ต้องการติดตั้ง SSL จากนั้นให้คลิกที่ SSL Certificate2.
 เลือก Paste a pre-generated certificate and key และลบรหัสที่มีอยู่เดิมออกทั้งหมด จากนั้นนำ RSA PRIVATE KEY ที่บันทึกเก็บไว้ใส่ลงไป และนำ Certificate ที่ได้รับจากผู้ออก SSL Certificate วางต่อจาก RSA PRIVATE KEY ถัดลงมา 1 บรรทัด จากนั้น กด Save

3. หากถูกต้องระบบจะแจ้งว่า Certificate and Key Saved.
4. กลับมาที่ SSL Certificates panel แล้ว กด "Click here to paste a Root CA Certificate" 
5. 
นำ Intermediate CA ที่ได้รับใส่ลงไปในช่องว่าง เมื่อใส่เสร็จสิ้นจึงทำการติ๊กที่ “Use a CA Cert” เพื่อยืนยันการใช้งาน จากนั้นกด Save6. 
เมื่อติดตั้ง SSL ทุกขั้นตอนเสร็จสิ้น ในส่วนของระบบ Direct Admin ต้องเปิดใช้งาน SSL คือส่วน https โดยสังเกตุข้อความด้านบน “SSL is currently disabled for this domain. You can enable here” ให้คลิกที่คำว่า “here” ตั้งค่าตามรูปภาพด้านล่าง เพื่อเปิดใช้การใช้งาน SSL จากนั้นกด Save7. 
เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง SSL Certificate

  • 10 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน cPanel

การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน cPanelการ Request CSR1. ทำการ Log In เข้าไปยังระบบ cPanel...

การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน Plesk Control Panel

การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน Plesk Control Panelการ Request CSR 1. ทำการ Login...

SSL คืออะไร

โปรโตคอล SSL คือมาตรฐานของเว็บในการเข้ารหัสการสื่อสารระหว่างผู้ใช้และไซต์อีคอมเมิร์ซของ SSL...

ใบรับรอง Wildcard คืออะไร

ใบรับรอง Wildcard สามารถใช้รักษาความปลอดภัยโดเมนย่อยของชื่อโดเมนหลักได้ เช่น support.domain.com,...

ขั้นตอนการตรวจสอบ Validation

ใบรับรอง SSL ที่มีการตรวจสอบโดเมน Domain Validation (DV)...