การเปลี่ยนพอร์ต SMTP บน MS-Outlook จากพอร์ต 25 เป็นพอร์ต 587

1. เข้าเมนู File


2. เลือกไปที่ Account Settings > Account Settings ดังรูป


3. คลิ๊กเลือกไปที่ รายชื่ออีเมล์ที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม Change ดังรูป


4. ให้คลิ๊กเลือกไปที่ More Settings


5.ที่แท็ป Advanced ตรง Outgoing server (SMTP) เปลี่ยนค่า จาก 25 เป็น 587 กด OK เพื่อจบการตั้งค่า


กรณีนี้ใช้ก็ต่อเมื่อ ไม่สามารถส่งอีเมล์ด้วยค่า มาตรฐานของพอร์ต SMTP คือ พอร์ต  25.


  • 10 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การตั้งค่า spamassassin ร่วมกับ Microsoft Outlook เพื่อตรวจจับ Spam mail

ขั้นตอนการตั้งค่า spamassassin และ Microsoft Outlook ร่วมกัน เพื่อตรวจจับ Spam mail...

การตั้งค่าอีเมล์ใน Microsoft Outlook

1.ไปที่โปรแกรม MS-Outlook2. ไปที่ เมนู File > Info > Account Settings ดังภาพ3. ตรง Tab...

การตั้งค่าอีเมล์ใน Mac Mail

1. เลือกไอคอน Mac เมล์ ที่หน้าจอ 2. เลือกไปที่ Mail > Add Account3. เลือกไปที่ Other Mail...