เปิดตัวโฉมใหม่ VhostWeb.com เว็บไซต์

20 กันยายน 2559 - เว็บไซต์ใหม่ของวีโฮสต์เว็บ ได้เปิดใช้งาน โดยที่เว็บไซต์ใหม่นี้ มี การออกแบบให้ดูสวยงาม น่าใช้งาน ... Read More »

20th Sept 2016
Linux 120 ลินุกซ์เว็บโฮสติ้งแพลนใหม่ เว็บโฮสติ้งคุณสมบัติสูง ในราคาเพียง 120 บาทต่อเดือน

20 กันยายน 2559 - วีโฮสต์เว็บเพิ่มเว็บโฮสติ้งแพลนใหม่ ในชื่อ Linux 120 กับราคาเบาๆเพียง 120 บาทต่อเดือน ลูกค้าสามารถ ใช้พื้นที่ได้ 2GB ... Read More »

20th Sept 2016
V Start เว็บโฮสติ้งแพลนใหม่จาก วีโฮสต์เว็บ เว็บโฮสติ้งคุณสมบัติสูง ในราคาเพียง 150 บาทต่อเดือน

1 กันยายน 2559 - วีโฮสต์เว็บเพิ่มเว็บโฮสติ้งแพลนใหม่ ในชื่อ V Start กับราคาเพียง 150 บาทต่อเดือน ลูกค้าสามารถ ใช้พื้นที่ได้ 2GB ... Read More »

1st Sept 2016