วีโฮสต์เว็บ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ คลิกซี เน็ทเวิร์ค เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริการ

29 เมษายน 2559 บริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด เข้าถือหุ้น 99.8% ของบริษัท วีโฮสต์เว็บ จำกัด ทำให้ บริษัท วีโฮสต์เว็บ จำกัด ... Read More »

29th Apr 2016