เรียนท่านลูกค้า

ปัจจุบันในบางครั้งลูกค้าอาจประสบปัญหาส่งอีเมลออกบ้าง ไม่ออกบ้าง  บริษัทเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ทางเราจึงได้จัดหาตัวกรองอีเมลขาออกที่คิดว่าเหมาะสมกับลูกค้า โดยทางเราจะดำเนินการติดตั้งตัวกรองลงไปยังโฮสต์ของลูกค้า
ตัวจัดการอีเมลที่ทางเราใช้มีชื่อว่า SpamExperts เป็นเครื่องมือสำหรับจัดการอีเมลซึ่งมีคุณสมบัติที่เด่น คือ

!Update ตลอดเวลา!  

        การจัดการปรับปรุงฐานข้อมูลสม่ำเสมอ ทำให้สามารถตรวจจับสแปม ไวรัส และมัลแวร์ในรูปแบบใหม่ได้ทันที 

!ระบบ Quarantine!

        อีเมลต้องสงสัยที่มีลักษณะคล้ายกับสแปมจะไม่ถูกส่งออกในทันที แต่จะถูกเก็บไว้ในระบบ Quarantine เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบและยืนยันอีกครั้ง 

!ประวัติการกรอง!

        สามารถค้นหา ติดตาม และตรวจสอบประวัติการกรอง Email (Email Tracking & Log Search) แสดงสถานะ และเหตุผลของการกรอง และสามารถ Export Log ได้

จากคุณสมบัติเด่นข้างต้น มีผลทำให้อีเมลที่ถูกกรองก็จะไม่หายไป จะถูกเก็บไว้ในระบบ Quarantine โดยจะมีระบบสำหรับจัดการ SpamExperts ให้ลูกค้าสามารถเข้าไปจัดการทำ Blacklist/Whitelist ปรับแต่งเงื่อนไขการคัดกรอง ตรวจสอบข้อมูล log รายงานสรุป รายงานอัตโนมัติ รายวัน รายสัปดาห์ และตรวจสอบอีเมลที่ถูกกรองได้

----------------------------------------------------------------------


Dear Customer,

In order to increase the reliability of your email delivery, we have procured an extra commercial spam filtering solution for your outgoing email.

We will install and configure all new standards for your domain as well. We will set up correct SPF Record to reduce problems with delivery to Google and Outlook/Hotmail, and Domain Key Identify Mail (DKIM), which prevents email spoofing. The final step is implementing DMARC, which is enterprise-level extension that protects your domain even more.

The email manager that we use is called SpamExperts. It is a tool for managing emails which has outstanding features which are updated all the time.

 

!Update all the time!

        Management of database updates regularly Allowing immediate detection of new forms of spam, virus, and malware

 

!Quarantine system!

        Suspicious emails that are similar to spam will not be sent immediately. But will be stored in the Quarantine system for the system administrator to verify and confirm again.

 

!Filter history!

        Able to search, track and check the email filtering history. (Email Tracking & Log Search) shows the status and reason of filtering and can export log.

From the above qualifications As a result, the filtered emails will be stored in the Quarantine system. There will be a system to manage SpamExperts for customers. Blacklist / Whitelist Refine the screening conditions Check log data, summary reports, daily, weekly automatic reports, and check for filtered emailsTuesday, December 17, 2019

« Back