แจ้งเตือนลูกค้า VhostWeb โปรดระวังมิจฉาชีพ - warning about scammers

English version below แจ้งเตือนลูกค้า VhostWeb โปรดระวังมิจฉาชีพ !! เนื่องจาก Vhostweb ... Lees verder »

9th Sept 2022
Routine maintenance on NSM-new.vhostweb.com

We will perform routine maintenance on your server NSM-new.vhostweb.com. Please find details below.Date: May 21Impact: Hardware change. Your website and email will keep working. No downtime expected.Please reply back to us if you have any ... Lees verder »

20th Mei 2022
Beware of scamming, phishing email

Dear customer,We want to warn all customers against frequent attacks by email.These attacks often start with phishing email (see image), that try to steal your login information. If you click on the links in the email, the attackers now have full access to your emailbox. This can be used to send out spam to your contacts, or to trick you or your ... Lees verder »

4th Apr 2022
Upgrade of core DNS servers

ทางเราขอแจ้งรายละเอียดการปรับปรุงระบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ DNSวัน/ เวลาดำเนินการ: วันที่ 4 ... Lees verder »

4th Mar 2022