เลือก Linux Hosting แบบที่คุณต้องการ

เรามีแพคเกจหลากหลาย ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

Linux 120

สำหรับผู้เริ่มต้น
. . . . . . . . . . . . . . . . .
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 2 GB
จำนวนโดเมน และเว็บไซต์ - 1
จำนวน sub โดเมน - ไม่จำกัด
ปริมาณข้อมูลเข้าออก - ไม่จำกัด
พื้นที่ email - ไม่จำกัด
จำนวน email - ไม่จำกัด
พื้นที่ MySQL MSSQL - ไม่จำกัด
จำนวณ MySQL MSSQL - ไม่จำกัด

Linux 300

จิ๋วแจ๋วราคาประหยัด
. . . . . . . . . . . . . . . . .
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 5 GB
จำนวนโดเมน และเว็บไซต์ - ไม่จำกัด
จำนวน sub โดเมน - ไม่จำกัด
ปริมาณข้อมูลเข้าออก - ไม่จำกัด
พื้นที่ email - ไม่จำกัด
จำนวน email - ไม่จำกัด
พื้นที่ MySQL MSSQL - ไม่จำกัด
จำนวณ MySQL MSSQL - ไม่จำกัด

Linux 450

อัดแน่นความคุ้มค่า
. . . . . . . . . . . . . . . . .
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 10 GB
จำนวนโดเมน และเว็บไซต์ - ไม่จำกัด
จำนวน sub โดเมน - ไม่จำกัด
ปริมาณข้อมูลเข้าออก - ไม่จำกัด
พื้นที่ email - ไม่จำกัด
จำนวน email - ไม่จำกัด
พื้นที่ MySQL MSSQL - ไม่จำกัด
จำนวณ MySQL MSSQL - ไม่จำกัด

Linux 800

ธุรกิจไม่ติดขัด
. . . . . . . . . . . . . . . . .
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 20 GB
จำนวนโดเมน และเว็บไซต์ - ไม่จำกัด
จำนวน sub โดเมน - ไม่จำกัด
ปริมาณข้อมูลเข้าออก - ไม่จำกัด
พื้นที่ email - ไม่จำกัด
จำนวน email - ไม่จำกัด
พื้นที่ MySQL MSSQL - ไม่จำกัด
จำนวณ MySQL MSSQL - ไม่จำกัด

Linux 1350

ติดปีกธุรกิจอย่างทรงพลัง
. . . . . . . . . . . . . . . . .
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 50 GB
จำนวนโดเมน และเว็บไซต์ - ไม่จำกัด
จำนวน sub โดเมน - ไม่จำกัด
ปริมาณข้อมูลเข้าออก - ไม่จำกัด
พื้นที่ email - ไม่จำกัด
จำนวน email - ไม่จำกัด
พื้นที่ MySQL MSSQL - ไม่จำกัด
จำนวณ MySQL MSSQL - ไม่จำกัด