1 สิงหาคม 2559

บริการในส่วนของ Shared Hosting มีการอัพเดตแพลนใหม่ดังนี้
Windows Hosting

เพิ่มพื้นที่เป็น 10 เท่าทุกแพลน พร้อมเพิ่ม features ที่เป็น unlimited options อีกมากมาย โดยที่ราคายังคงเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง
ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.vhostweb.com/windows.asp
Linux Hosting

เพิ่มพื้นที่เป็น 10 เท่าทุกแพลน พร้อมเพิ่ม features ที่เป็น unlimited options อีกมากมาย โดยที่ราคายังคงเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง
ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.vhostweb.com/linux.asp

บริการในส่วนของ VPS และ Dedicated Server มีการอัพเดตแพลนใหม่ดังนี้
VPS Hosting

เพิ่ม แพลนใหม่อีก 3 แพลน พร้อมปรับปรุง options ให้มากขึ้น
ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.vhostweb.com/vps.asp
Dedicated Server

นำเสนอ servers ที่หลากหลาย ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงระดับ enterprise
ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.vhostweb.com/mcompare.asp


หากท่านลูกค้ามีคำถามใดๆ สามารถติดต่อสอบถามเราได้ที่ 02-651-5577


บริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด
บริษัท วีโฮสต์เว็บ จำกัด
ชั้น 9 ตึก A, อาคารจีพีเอฟวิทยุ
93/1 ถ. วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Phone: +66-2-651 5577 | Fax: +66-2-651 5814

Monday, August 1, 2016

« Back